Tú Quắn

關於Tú Quắn

tải game online miễn phí http://taigamek.mobi/ cho điện thoại

TV Game恩仇錄(二):風起雲湧90年代

回應

(⊙ˍ⊙)教主這兩篇恩仇錄寫得太棒了,想當年小弟也是個遊戲男孩,很可惜今天才看到如此完善的遊戲恩仇錄,接著應該就是ps2、Dreamcast、Gamecube的大戰了,還有NGC的家用主機大戰,真的很期待教主為我們那些年的輕春再繼續寫下去,加油加油!! http://blog.naver.com/finalghi