Mercedes-Benz G63 AMG 6x6六驅越野車將對上《侏羅紀公園4》恐龍?

Mercedes-Benz G63 AMG 6x6六驅越野車將對上《侏羅紀公園4》恐龍?
Mercedes-Benz G63 AMG 6x6六驅越野車將對上《侏羅紀公園4》恐龍?
Mercedes-Benz G63 AMG 6x6六驅越野車將對上《侏羅紀公園4》恐龍?
Mercedes-Benz G63 AMG 6x6六驅越野車將對上《侏羅紀公園4》恐龍?
Mercedes-Benz G63 AMG 6x6六驅越野車將對上《侏羅紀公園4》恐龍?
Mercedes-Benz G63 AMG 6x6六驅越野車將對上《侏羅紀公園4》恐龍?

資料及圖片來源:carscoops.com
Andy Ao
作者

使用 Facebook 留言
發表回應
謹慎發言,尊重彼此。按此展開留言規則