ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

附錄:效能跑分測試截圖

 ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

ThinkPad X390 第一手開箱:輕薄易攜與窄邊框帶來全新體驗!

 

▶ 訂閱T客邦YT頻道,送萬元【OVO K1 智慧投影機】給你

使用 Facebook 留言

發表回應

謹慎發言,尊重彼此。按此展開留言規則