sze叮噹靚靚美麗

關於sze叮噹靚靚美麗

希望我鍾意既人鍾意我,同對我好^^ ,我好細粒,我3圍係=36,24,36=哈哈,我叫詩,cat,屋企人就叫我詩,朋友叫我張詠詩,十分好聽我個名,哈哈,叮噹and cat, 我最好的朋友係sue,